Grondstof

Grondstof is een cursus voor cultuuraanbieders in samenwerking met (cultuurcoördinatoren) basisonderwijs.

 

Cultuuraanbieders hebben de ‘grondstof’ in huis om ons anders naar de wereld te laten kijken en kunnen daardoor meebouwen aan een stevige basis voor cultuureducatie. Toch is het niet vanzelfsprekend dat kunstenaars, theatermakers of muzikanten een vast onderdeel zijn van het (kunst- en cultuur)onderwijs. Grondstof gaat uit van de kracht van de leerkracht en de cultuuraanbieder, die, wanneer zij elkaars taal leren spreken en écht samen  werken, geweldig kunst- en cultuuronderwijs kunnen maken.

 

De nadruk ligt in deze training op de cultuuraanbieder. In Grondstof wordt intensief ervaren wat creatieve processen, gebaseerd op culturele competenties inhouden. Deelnemers onderzoeken hoe zij inzetbaar zijn binnen huidige ontwikkelingen en vragen vanuit scholen. Zij ervaren het verschil tussen productgericht en procesgericht onderwijs en het effect ervan.

Tijdens de training gaan deelnemers in gesprek met leerkrachten en icc-ers, ze ontwerpen samen een activiteit en delen de inzichten van deze samenwerking. Om op deze manier de samenwerking tussen onderwijs en de cultuursector te versterken.

 

Binnen Grondstof staan 3 vragen steeds centraal: Waarom doe ik wat ik doe? Wat is dat dan? Hoe pas ik dit toe?

 

“Grondstof was voor mij een verademing. Even de tijd nemen. Het was wakker worden en thuiskomen, energie weer laten bruisen en het herstel in mijn vertrouwen in mijzelf en mijn denkkracht. Aansluiten bij het onderwijs is nu meer dan ooit cruciaal. Deze cursus zet aan tot nadenken over de doelen die je (samen) wilt bereiken en biedt de structuur om kinderen en de volwassenen om hen heen (doelgericht en blijvend) te inspireren.”  

Andrea Seelen van Schunck bibliotheek in Heerlen

 

 

“Wij, mijn collega Otine van Erp en ik hebben vorig jaar zelf deelgenomen aan de Grondstoftraining, als cultuuraanbieder in een andere regio. Dat bracht ons op het idee om deze training ook in onze regio aan te bieden. De training zet je aan het denken over ‘waarom je doet wat je doet en de manier waarop je het doet’, en maakte mij duidelijk dat goed luisteren naar de vraag van de school echt een uitdaging is. Wij waren al opgeleid om coachvragen te stellen, maar hebben dit nog meer verdiept tijdens de training. Daardoor begrijpen we nu nog beter waarom het zo lastig is voor aanbieders om echt in gesprek te raken met het onderwijs. Grondstof slaat een brug slaat tussen beide.” 

Intermediair voor De Cultuurloper Geldrop/Mierlo én coördinator Onderwijs bij Kunstkwartier in Helmond, Karin van Dijk