Laboranders

De kracht van cultuureducatie en ouderparticipatie

 

Doel
Ouders zien het belang belang/waarde van cultuureducatie middels een cultuureducatieproject waar zij actief bij betrokken zijn.
Scholen kunnen gefundeerd beargumenteren waarom zij cultuureducatie belangrijk vinden binnen hun curriculum
School en ouders vormen samen een prikkelende omgeving waarin een kind zijn culturele bewustzijn ontwikkelt.

 

Wat en Hoe
Laboranders is een werkplaats (zand of watermonsters) die wordt opgebouwd in de school of op het schoolplein. Twee dagen lang werken de laboranders : leerlingen, ouders, leerkrachten onder leiding van professionele kunstenaars samen om de werkplaats draaiende te houden. Verwondering over en nieuwsgierigheid naar alles wat er gemaakt wordt en hoe je iets maakt is de motor van het project. Verschillende manieren van waarnemen, doen en denken zijn nodig om samen tot nieuwe ideeën en creeeren te komen. Het project toont mogelijkheden van vakoverstijgend onderwijs. Denk aan techniek, taal, natuuronderwijs en wiskunde.

 

Het proces van ouders, kinderen en leerkrachten wordt gefilmd door een professionele filmmaker. Deze beelden worden getoond tijdens een door de school gekozen ouderavond. Tijdens deze 60 min durende lezing tijdens een ouderavond vertellen Marcelle Hilgers en Lobke Meekes over het belang van cultuureducatie in samenhang met andere vakken en de ontwikkeling van het creatieve brein. Zij gaan hierover in gesprek met ouders en leerkrachten. Wat hebben zij ervaren, wat zien ze en wat willen zij meenemen in het onderwijs voor hun kinderen?

Waarom
Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve/probleemoplossend vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

 

“Kunst is een essentieel spel om te overleven, en daarom is het belangrijk dat scholen kunstonderwijs serieus nemen”. Mark Mieras (wetenschapsjournalist).

 

Hiervoor krijgt de school:

  •  2 dagen een van de twee werkplaatsen met de kunstenaar in school, materiaalkosten zijn inbegrepen.
  • Een film van het ontwerp/werkproces gedurende twee dagen. Deze film wordt getoond tijdens een ouderavond over cultuuronderwijs op de school.
  • Een presentatie over het belang van cultuuronderwijs door Marcelle Hilgers en Lobke Meekes in samenwerking met de school.
  • Nadien kan de school de film inzetten voor eigen gebruik.

IDKR8 biedt twee werkplaatsmogelijkheden aan, afhankelijk van wat past bij de school:

1. ZZwerkplaats

 

Van Zandzak tot Zandloper
Van Zandloper tot Zandgordijn
Van Zandgordijn tot Stuifduin
Van Stuifduin tot Zeefdruk….

 

In een werkplaats, midden in de zandbak van de school bouwt een kunstenaar de ZZwerkplaats. Alle kinderen van de school zijn er werknemer en bouwen mee. Ze ontdekken wat zwaartekracht en wind met zand doet en bouwen mee aan een ZZ-instalatie, bestaande uit een zandzakkenmobiel, zandgordijnen, zandzakbogen en zandzeefafdrukken. Alles wat de kinderen maken komt door beweging en zwaartekracht (van zand en wind) tot stand. De verschillende activiteiten richten zich op techniek, beeldend- en natuuronderwijs en variëren qua moeilijkheidsgraad.

 

De werkplaats wordt van tevoren in basisvorm opgebouwd en spreekt direct bij de ‘nieuwe’ werknemers (kinderen, ouders en omwonenden) tot de verbeelding. Hier wil je naartoe, gebeurt wat. Hier waait de wind en laat zij haar sporen na…
De Zandzak en Zandzeefdrukwerkplaats is een schoolproject en duurt twee dagen. Iedere klas wordt afwisselend ingezet in de werkplaats. Het reguliere lesprogramma kan tijdens deze dagen gewoon doorgaan. Het project wordt afgesloten met een rondleiding langs de uiteindelijke installatie. De zandzeefafdrukken kunnen permanent op de bestrating aangebracht worden.

 

Deelgebieden: Naast cultuureducatie bevat dit project ook Techniek- Taal- en Wiskundige aspecten.

info: www.zzwerkplaats.nl

2. Watermonster Werkplaats

 

Twee dagen lang onderzoek doen in een Werkplaats voor Watermonsters. Kinderen, leerkrachten en ouders bestuderen met vergrootglazen en potjes water de omgeving…
Wat zie je? Zie je iets bewegen? Wat voor een ‘monster’ zou jij graag in een potje willen vangen? In deze werkplaats worden nooit eerder gemaakte watermonsters onderzocht en gemaakt.

 

In glazen potten ontstaat een prachtige verzameling zeldzame waterdieren. Ook wordt onderzocht hoe fossielen ontstaan en proberen we fossielen van onze ‘monsters’ te ‘vinden’.

 

Leerdoelen Watermonster werkplaats

  • De werkelijkheid bestuderen, bekijken en durven los te laten.
  • kennis nemen van het ontstaan van fossielen
  • in aanraking komen met het begrip ‘afdrukken’, structuren aanbrengen
  • eigen fantasie durven te gebruiken, je laten verrassen
  • wisselwerking tussen vlak en ruimtelijk werken.
  • zoeken, vergelijken, archiveren en vervolgens onderdeel uitmaken van een grote verzameling.

 

Met allerlei verschillende materialen maken we afdrukken in klei. Op labels worden alle belangrijke eigenschappen vastgelegd. Er ontstaan schoolplaten, zelfgemaakte boekjes en bijzondere tekeningen. Na twee dagen is er een ‘bijna wetenschappelijke’ verzameling ontstaan die door iedereen bewonderd kan worden!

 

Info: www.watermonster.nl

Neem contact met ons op over de mogelijkheden!