Referenties

Een mooie, vernieuwende vorm

“De aanpak van de dag paste bij het innovatieve aspect dat in bijna al onze profielen te vinden was. Voor sommige oefeningen moest eigenlijk iedereen uit zijn comfort zone komen, maar dat heeft niemand gestoord. Kortom, het team kijkt met een heel goed gevoel op de dag terug. Voor mijzelf in het bijzonder geldt dat ook. Wat mij betreft hebben jullie de opdracht goed aangevoeld. Een mooie, vernieuwende vorm en tegelijkertijd ook het gesprek met elkaar voeren.”

Gerard van RoonSenior communicatieadviseur/teamleider
Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

De kunstenaar en de kunsten in het hart van de klas brengen

 

“Cultuurmij Oost en Cultuur College bieden scholen advies en deskundigheidsbevordering over culturele competenties, in aanloop naar Onderwijs2032. Culturele competenties helpen je met het inrichten van een creatief proces in de klas, en met het procesgericht maken van je cultuuronderwijs.

 

Lobke en Marcelle van IDkr8 helpen ons om te doen wat we voorstaan: de kunstenaar en de kunsten in het hart van de klas brengen. Met praktische opdrachten maken zij de theorie tastbaar en voelbaar voor leerkrachten. Reflecteren op wat je doet is daarbij essentieel, om nieuwe strategieen te leren bewandelen. Lobke en Marcelle zijn deskundige trainers, workshopleiders, ontwikkelaars, kunstenaars en bovenal inspirerende samenwerkingspartners.”

Kim Harsta, Cultuurmij Oost

Een sfeer neer die een andere mindset uitlokt

 

“Met het online marketing team van Het Concertgebouw hebben wij onder leiding van IDKR8 gebrainstormd over hoe onze verschillende expertises elkaar nog beter kunnen versterken. Marcelle en Lobke zetten meteen vanaf het begin een sfeer neer die een andere mindset uitlokt en begeleiden het proces zonder sturend te zijn. De inhoud en opdrachten van de dag waren helemaal toegespitst op onze organisatie met voorbeelden die wij allemaal herkenden. Maar omdat daar een andere twist aan wordt gegeven, zie je hoe je dezelfde situaties ook anders kunt benaderen.”

Evi Smits, Projectmanager e-commerce
Het Concertgebouw

 

Teambijeenkomst Wakker/Onderzoekend vermogen

 

“Onze onderzoekende houding werd geprikkeld en heeft ons als team aan het denken gezet over onze ambitie van kennisoverdracht naar kennisconstructie. Ik kan, mede namens mijn team  spreken van een enerverende morgen, die veel heeft losgemaakt om na te denken over ons onderwijs in de toekomst !”

Ton van Malsen, Directeur
Theresiaschool, Berlicum NB

 

“IDKR8 werkt ontroestend, het is smeerolie voor je organisatie!”

Frits Spijkers, Member of Board
Meeuwsen Ten Hoopen