WAKKER

IDKR8_cultuureducatie_Zoeker

WAKKER is een ervaringsgerichte, energieke teamtraining voor leerkrachten, icc-ers en directeuren waarbij de drie culturele competenties; onderzoeken, creëren en reflecteren centraal staan. 

 

Ik leerde van alles op school, maar wat gebruik ik daar nu nog van? 

“Ik had meer willen leren over het leven dat we elke dag leven en waar we soms mee vechten. Leren over de essentiële dingen die elke dag terugkomen zoals liefde en relaties, voeding, jij als persoon, psychologie en het creatieve proces.” 

‘Growthinkers’

Het ONDERZOEKEND-CREEREND-REFLECTEREND vermogen vormen samen de basis van een creatief proces. Ze bestaan altijd, in ieder proces in samenhang met elkaar.

 

Tijdens WAKKER komen bovengenoemde competenties aan bod. Ze worden ervaren, geoefend en besproken.

WAKKER laat onderwijssgevenden en bestuurders:

•kennismaken en ervaren wat culturele competenties zijn

•bewustworden wat de CC kunnen betekenen voor het onderwijs en hoe het handvatten geeft om meer procesgericht les te geven in plaats van resultaat-productgericht

•stilstaan bij verschillende begrippen zoals; proces-product, divergeren-convergeren, leerkracht gestuurd en leerlinggericht begeleiden

•ontdekken dat het ontwikkelen van creatief vermogen van kinderen een meerwaarde voor hun onderwijs kan zijn.

•Leren formuleren van verdiepende vragen als start van en tijdens een creatief proces.