BreinBreien

‘Hoe eerder je met cultuureducatie begint des te beter en hoe langer je er mee doorgaat hoe meer het menselijke creatieve vermogen ‘wakkker’ zal blijven’ –Jet Bussemaker-

 

BreinBreien is een training voor leerkrachten die willen leren en ervaren wat een creatief brein en een creatief proces is. De leerkracht ontdekt en ontwikkelt dit eerst bij zichzelf en leert vervolgens hoe hij een creatief proces begeleidt bij kinderen van groep 1 tot en met 8.

 

Een creatief brein levert een sterker ontwikkeld cultureel bewustzijn op. Hierdoor zijn kinderen beter in staat om op verschillende manieren vorm en betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven. Binnen cultuureducatie leer je anders naar de wereld kijken, nieuwe vragen te stellen en met met verschillende antwoorden te komen. We sluiten hiermee aan op de 21ste eeuwse vaardigheden.
In BreinBreien ga je inzien hoe ‘gewend’ je geraakt bent aan je eigen visie van de werkelijkheid, en leer je hoe je deze sterke patronen, in denken en handelen, kan doorbreken.

 

Met dit inzicht en gerichte oefeningen, gebaseerd op actuele theoretische inzichten, ga jij als leerkracht gedurende de scholing uniek handboek ‘BreinBreien’ samenstellen. Het handboek is meer dan een set van werkvormen en opdrachten, we dagen je uit jouw verworven kennis en vaardigheden te vertalen naar praktische toepassing in de klas.

BreinBreien gaat uit van de gedachte dat een belangrijke basis voor goed onderwijs het begeleiden van een creatief proces is. Dit is een proces waarin 3 competenties: onderzoekend vermogen-,creërend- en reflecterend vermogen, in voortdurend samenspel aangesproken en ontwikkeld worden. De scholing richt zich op het ontwikkelen en ervaren van deze vaardigheden van leerkrachten zodat hij of zij zelf het voorbeeld kan geven en de vertaalslag weet te maken naar de groep.

 

In plaats van ons aan te passen, soms te verschuilen achter onze huidige manier van lesgeven, stellen we steeds de vraag: Wat willen we kinderen in deze tijd meegeven en hoe doen we dat?

 

BreinBreien bestaat uit 3 dagdelen, bij voorkeur over 1, 5 schooljaar verspreid.
Alle aangeleverde informatie en opdrachten worden door de leerkracht zelf toegevoegd aan het handboek. Dit unieke en persoonlijke document is het naslagwerk voor cultuureducatie.