Voor het onderwijs

Met achtergronden in het onderwijs en de kunst zet IDKR8 zich in bij de versterking en implementatie van de kwaliteit van cultuureducatie. Wij richten ons op onderwijsgevenden, besturen en culturele instellingen.

 

“De wereld verandert en stelt ons nieuwe vragen en uitdagingen!” 

Na gerichte trainingen die scholen gevolgd hebben blijkt steeds meer vraag naar vervolg omdat cultuureducatie als een duurzaam en wezenlijk onderdeel beschouwd wordt. Cultuureducatie gaat over leren leren.

Scholen willen op grotere schaal meer doen op het gebied van cultuureducatie omdat het helpt kinderen kritische, zelfstandig denkende en nieuwsgierige burgers te vormen. Scholen en culturele instellingen formuleren op basis van hun visie een vraag  naar wat ze nodig hebben om op dit gebied te professionaliseren.

Bekijk onze onderwijs gerelateerde projecten:
Informeer naar de mogelijkheden voor je school!