Blog

Met deze oefening train je je hersenen om creatiever te denken. Veranderingen gaan nooit vanzelf en wat prettig is om te weten; juist als het even schuurt…..dan leer je echt iets nieuws! Je kunt je hersenen trainen. Deze...

CURSUS VOOR KUNSTENAARS DIE WILLEN WERKEN IN HET BASISONDERWIJS. Het onderwijs kantelt. De aandacht voor rekenen en taal wordt getemperd door nieuwe inzichten. Vanuit het ministerie heeft men het nu over brede vorming, culturele competenties en...