Laboranders: De kracht van cultuureducatie en ouderparticipatie

Laboranders: De kracht van cultuureducatie en ouderparticipatie

De Linde in Oud Gastel stond twee dagen lang in het teken van de Watermonster werkplaats.

 

Twee dagen lang werken de Laboranders : leerlingen, ouders, leerkrachten onder leiding van professionele kunstenaars samen om de werkplaats draaiende te houden. Verwondering over en nieuwsgierigheid naar alles wat er gemaakt wordt en hoe je iets maakt is de motor van het project. Verschillende manieren van waarnemen, doen en denken zijn nodig om samen tot nieuwe ideeën en creëren te komen. Het project toont mogelijkheden van vakoverstijgend onderwijs. Denk aan techniek, taal, natuuronderwijs en wiskunde.

Het proces van ouders, kinderen en leerkrachten wordt gefilmd door een professionele filmmaker. Deze beelden worden getoond tijdens een door de school gekozen ouderavond. Tijdens deze 60 min durende lezing tijdens een ouderavond vertellen Marcelle Hilgers en Lobke Meekes over het belang van cultuureducatie in samenhang met andere vakken en de ontwikkeling van het creatieve brein. Zij gaan hierover in gesprek met ouders en leerkrachten. Wat hebben zij ervaren, wat zien ze en wat willen zij meenemen in het onderwijs voor hun kinderen?