van Kunstenaar tot Collega

van Kunstenaar tot Collega

CURSUS VOOR KUNSTENAARS DIE WILLEN WERKEN IN HET BASISONDERWIJS.

Het onderwijs kantelt. De aandacht voor rekenen en taal wordt getemperd door nieuwe inzichten. Vanuit het ministerie heeft men het nu over brede vorming, culturele competenties en 21ste eeuwse vaardigheden. Het kind komt centraal te staan, niet de lesstof. Logisch, want kinderen groeien op in een samenleving die meer initiatieven bij het individu en zijn directe omgeving legt.

Kunstenaars zijn bij uitstek geschikt om hierin te ondersteunen. Wanneer je als kunstenaar, als kunstvakdocent of als ondernemer in de kunsten bezig bent met eigen initiatieven dan is deze cursus voor jou. Onderzoeken, reflecteren, creëren, presenteren, zijn de nieuwe begrippen die het onderwijs zich eigen wil maken en kunstenaars zijn daarin juist koploper.

Cultuurmij Oost is in Gelderland programmacoördinator van Cultuureducatie met Kwaliteit, een programma vanuit het ministerie van onderwijs om kwaliteit van cultuuronderwijs te vergroten. Van Kunstenaar tot Collega is opgezet voor degenen die zich geroepen voelen om in deze ontwikkeling een rol te spelen.

De cursus is zo opgebouwd dat er naast thematische blokken ruimte is voor individuele leervragen, discussie, visievorming en uitproberen. Naast het kernteam van vier docenten, werken we met een aantal gastdocenten. Ook zullen cursisten elkaar coachen.

De cursus start in maart 2015 en vraagt een tijdsinvestering van ongeveer tien dagen verdeeld over het jaar plus een aantal dagen zelfstudie, uitwisseling en stage. De eigen bijdrage is €390,- (incl. koffie, thee en lunch).

DOCENTEN KERNTEAM

Suzan Lutke
Docent, klassiek geschoold saxofonist, onderwijskundige, stond aan de wieg van Musician 3.0: Ik hou van groepen (jonge) mensen van wie de ogen gaan schitteren als ze samen iets moois creëren dat uit hun hart komt.
“Tell me and I forget Teach me and I remember Involve me and I learn”

Esmee Olthuis
Als ervaren musicus, bandleider, ‘creative inventor’ en docent heb ik in de loop der jaren veel expertise opgebouwd. Expertise die ik met veel overgave inzet om anderen van dienst te kunnen zijn.

Lobke Meekes
De zoektocht naar antwoorden, de onderzoekende, nieuwsgierige en open houding is voor mij als beeldend kunstenaar heel gewoon, maar dit is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. De houding van de kunstenaar is heel waardevol voor het onderwijs. Je kunt kinderen laten zien, laten ervaren en laten onderzoeken.

Marcelle Hilgers
Ik werk als dans- en beeldend kunstenaar en (extern) docent/trainer al jaren in het onderwijs, met leerlingen, teams en directies. Ik ontwerp kunst- en cultuurtrajecten en voer ze uit. Ik begeleid veranderingsprocessen op individueel en teamniveau. Ik ben in staat grote, vaak abstracte ideeën, tastbaar te maken en te laten werken in de praktijk.
meer info