IDKR8 brengt en stimuleert krachtige ideeën. Met onze programma’s, workshops en trainingen op maat ontwikkelen wij het creatief en innovatief vermogen van mensen. Hiervoor bestaan geen methodes of trucjes. Creatief denken vraagt om onderscheidend durven denken, empathie, kunnen reflecteren en van moed om het anders dan anderen te doen.

Omdat literatuur net als muziek, beeldende kunst en theater een manier is om onze leerlingen in contact te brengen met de wereld. Om ze te laten verdwalen in verhalen, te verbeelden wat zichtbaar wordt in......

Wij kunnen ons helemaal vinden in deze tekst van Hanna Arendt....