Grondstof

grondstof

Grondstof is een cursus voor cultuuraanbieders in samenwerking met cultuurcoördinatoren basisonderwijs.

Cultuuraanbieders hebben de ‘grondstof’ in huis om ons anders naar de wereld te laten kijken en kunnen daardoor meebouwen aan een stevige basis voor cultuureducatie. In Grondstof wordt intensief ervaren wat creatieve processen, gebaseerd op culturele competenties inhouden. Wordt het belang ervan ervaren is en wordt onderzocht hoe cultuuraanbieders inzetbaar zijn binnen huidige ontwikkelingen en vragen vanuit scholen. Ze onderzoeken het verschil tussen productgericht en procesgericht onderwijs en het effect ervan. De cursus heeft als doel om samenwerking tussen onderwijs en de cultuursector te versterken.

Binnen Grondstof staan 3 vragen steeds centraal: Waarom doe ik wat ik doe? Wat is dat dan? Hoe pas ik dit toe?