Blog

Omdat literatuur net als muziek, beeldende kunst en theater een manier is om onze leerlingen in contact te brengen met de wereld. Om ze te laten verdwalen in verhalen, te verbeelden wat zichtbaar wordt in...

Wij kunnen ons helemaal vinden in deze tekst van Hanna Arendt....

Met deze oefening train je je hersenen om creatiever te denken. Veranderingen gaan nooit vanzelf en wat prettig is om te weten; juist als het even schuurt…..dan leer je echt iets nieuws! Je kunt je hersenen trainen. Deze...

Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie Waarom de cursus Grondstof en wat levert het op? Cultuuraanbieders hebben de ‘grondstof’ in huis om ons anders naar de wereld te laten kijken en kunnen...

CURSUS VOOR KUNSTENAARS DIE WILLEN WERKEN IN HET BASISONDERWIJS. Het onderwijs kantelt. De aandacht voor rekenen en taal wordt getemperd door nieuwe inzichten. Vanuit het ministerie heeft men het nu over brede vorming, culturele competenties en...