ZELF

Leergang Procesbegeleider cultuureducatie

Inleiding

De leergang Zelf richt zich op de leerkracht als begeleider van een creatief proces. 

Binnen cultuureducatie ontwikkelt een leerling de vaardigheden om zich zowel te oriënteren als te uiten in de wereld in en om zich heen. Deze vaardigheden vormen een belangrijke basis voor de rest van het leven van deze leerling. De vaardigheden waarover we spreken, ook wel vermogens genoemd zijn: reflecterend, creërend, onderzoekend, (analyserend en receptief) vermogen. 

Vrijwel  alle scholen denken in toenemende mate na over het belang hiervan en zoeken naar een passende plek en invulling binnen hun curriculum. Sommige kiezen ervoor om deze vermogens expliciet binnen hun lessen kunst- en cultuureducatie te ontwikkelen. Andere scholen constateren dat deze vaardigheden vakoverstijgend zijn en zoeken naar structurele plek waar het werken aan deze vermogens ook aan bod kan komen.

In welke les deze vaardigheden dan ook ontwikkelt worden, de kern blijft hetzelfde. Het gaat om procesgericht onderwijs waarbij de leerling ZELF op zoek kan gaan naar vragen en antwoorden. De leerling ZELF nadenkt over de wereld in en om zich heen en de leerling ZELF leert daar uiting aan te geven

Opzet leergang

De leergang bestaat uit 4 modules.

  1. Ontwerpen van activiteiten waarbij de bovengenoemde vermogens ontwikkeld worden. We gaan uit van onderwerpen die in de klas of school al op het programma staan. Hoe ontketen ik een creatief proces? Welke materialen en middelen uit de school of directe omgeving zijn te gebruiken?
  2. Begeleiden door middel van vragen stellen. Welke vragen stel je wanneer tijdens een creatief proces. Wat is een goeie vraag die leerlingen nieuwsgierig en leergierig maakt? 
  3. Observeren van een proces. Hoe kan ik observeren zonder mijn oordeel of antwoord te geven? Wat is mijn rol als begeleider tijdens het observeren? Wat doe ik en wat laat ik?
  4. Ontwerpen en inrichten leeromgeving: Hoeken, werkplekken enz.

Data en Locatie
zie agenda

Tijdstip:
9.30 uur tot 16 uur

Kosten
225 per module x 4 = 900 ex btw pp.

Samenboek korting 215 per module x 4 = 860 pp.
Vroegboeking 215 per module x 4 = 860 pp.