Grondstof 2e bijeenkomst

Grondstof 2e bijeenkomst


Cultuuraanbieders en onderwijs werken samen aan de basis voor cultuureducatie

Waarom de cursus Grondstof en wat levert het op?

Cultuuraanbieders hebben de ‘grondstof’ in huis om ons anders naar de wereld te laten kijken en kunnen daardoor meebouwen aan een stevige basis voor cultuureducatie.
Na de cursus Grondstof  zijn cultuuraanbieders beter geïnformeerd over de CMK- regeling (cultuureducatie met kwaliteit), de actuele stand van zaken binnen het onderwijs en de kansen die er liggen voor samenwerking. Zij kunnen op basis van dit inzicht hun bestaande projecten, cq nieuw te ontwikkelen projecten beter afstemmen op specifieke vragen van scholen. Vanuit de co-creatie gedachte krijgt het onderwijs projecten die inhoudelijk beter afgestemd zijn op CMK en de cultuuraanbieders meer kansen hun expertise te delen met het onderwijs. Cultuuraanbieders hebben zich de culturele competenties eigen gemaakt en weten hoe daarover met elkaar en het onderwijs in gesprek te gaan. Door de juiste ‘grondstoffen’ samen te voegen ontstaat er een goeie match.