Creatief Proces?

Creatief Proces?

Wat bedoelen we met een creatief proces?

Een creatief proces is een proces waarin een mens de wereld ontdekt, leert kennen en op eigen wijze vormgeeft. Er worden tijdens dit proces drie vermogens ontwikkelt; het onderzoekend-, creërend- en reflecterend vermogen. De mens kan hierdoor zijn ideeën en gevoelens over deze wereld vormen, tonen en delen met anderen.