Geen categorie

Omdat literatuur net als muziek, beeldende kunst en theater een manier is om onze leerlingen in contact te brengen met de wereld. Om ze te laten verdwalen in verhalen, te verbeelden wat zichtbaar wordt in...

Wat bedoelen we met een creatief proces? Een creatief proces is een proces waarin een mens de wereld ontdekt, leert kennen en op eigen wijze vormgeeft. Er worden tijdens dit proces drie vermogens ontwikkelt; het onderzoekend-,...